Concursul de Creativitate „Ștefan Procopiu” – Fizică și Tehnologii

Teme de cercetare  - Electronică

                                 

 

Persoană de contact:

Coordonator: șl. dr. ing. Nicolae Patache

conf.dr.ing. Cristian Aghion

șl.dr.ing. Ciprian-Romeo Comșa

nicolae_patache@yahoo.com

aghion@etti.tuiasi.ro

ccomsa@etti.tuiasi.ro

 

 

 

 

 

 

 

Etapa județeană (sesiunea 1) a Concursului de Creativitate în Fizică și Tehnologii „Ștefan Procopiu” va avea loc la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației în zilele 25-26 martie 2017.

 

Etapa interjudețeană (sesiunea 1) a Concursului de Creativitate în Fizică și Tehnologii „Ștefan Procopiu” va avea loc la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației în zilele 27-28 mai 2017.

 

 

 

Exemplu de subiecte Tehnici de Laborator - Electronică: clasa a X-a, clasa a XI-a și clasa a XII-a.

 

 

Prezentarea aparaturii de Laborator - ELECTRONICĂ

 

Lucrări de Laborator pentru clasele a X-a, a XI-a și a XII-a.

 

 

 

 

 

ultima actualizare: luni, 24 octombrie 2016.