Clasa a-X-a

 

Lucrarea 1 Circuite RC și RL.

Lucrarea 2 Circuite RLC serie.

Lucrarea 3 Rezistoare tehnice.

Lucrarea 4 Condensatoare tehnice.

Lucrarea 5 Bobine tehnice.

Lucrarea 6. Caracteristicile diodei.

Lucrarea 7. Dioda stabilizatoare cu străpungere.

Lucrarea 8. Studiul fenomenului de rezonanta in circuitul RLC serie.

Lucrarea 9 Osciloscopul și generatorul de semnal.

 

Clasa a-XI-a

 

Lucrarea 1. Dioda în regim de redresare.
Lucrarea 2. Surse de alimentare și filtre.

  Lucrarea 3 Caracteristica statica iD=f(vD) a diodei

- familiarizarea studenților în privința comportării diodei în circuit atunci când la bornele acesteia exista semnale variabile (curent iD, tensiune vD) de amplitudini mari și frecvențe joase;

- înțelegerea modelelor de semanl mare (neliniare) pentru diodă;

Lucrarea 4 Circuite cu diode (circuite de limitarea amplitudinii)

Lucrarea 5 Circuite simple cu diode (Aplicații). Detectorul de vârf cu diodă. Circuit pentru deplasarea nivelului de cc al semnalului vI(t). Dublorul de tensiune. Stabilizator parametric cu DZ și resistor de balast.

Lucrarea 6 Dioda în regim de semnal mic (Aplicație)

- Determinarea experimentală a rezistenței de semnal mic a diodei;

- Utilizarea diodei în regim de semnal mic (aplicație-exemplu);

Lucrarea 7 Tranzistorul bipolar – Caracteristici statice

- Determinarea experimentală a plajei mărimilor electrice de la terminale în care TB real este activ (amplifică)precum și a unor caracteristici de interes;

 

 

Clasa a-XII-a

 

Lucrarea 1 Stabilizatoare de tensiune

    - studiul funcționării diferitelor tipuri de stabilizatoare de tensiune;

    - determinarea parametrilor de calitate ai stabilizatoarelor analizate;

Lucrarea 2 Amplificatoare de nivel mare

    - asimilarea conceptului de nivel mare;

    - studiul etajului de putere clasa B;

Lucrarea 3 Tranzistorul Bipolar in Comutatie

Lucrarea 4 Porți logice TTL și CMOS.

Lucrarea 5 Numărătoare.

Lucrarea 6 Bistabile.